Zona d’ensinitrament caní

Uns bons terrenys on entrenar són fonamentals per a l’adaptació, preparació i l’ensinistrament dels gossos.

Aquí fem treballs tècnics amb caça de granja com respecte al vol, fixar la mostra, cobraments, iniciar a gossos joves.

ENSINISTRAMENT PER LA CAÇA

Perquè un gos sigui útil per a la caça ha d’escometre complir les fases de domesticació, socialització i ensinistrament específic. I, pel que fa a l’última, ens referirem a aquest als principals aspectes de l’ensinistrament específic.Els gossos han de saber conviure i caçar junts i acudir a la crida del gossera. Només els gossos d’adherència que segueixen de prop a aquest necessiten aprendre una obediència bàsica. Tots els gossos que cacen a prop del caçador, a la mà, han de saber anar-hi, seure, estirar-se i caminar al costat del guia quan se’ls ordeni.

Els gossos de mostra, a més, es treballaran específicament en aquest sentit. Per a la majoria de gossos de morral, aquesta conducta és innata i només haurà de donar-li al gos oportunitat d’anar adquirint experiència. Quan es desitja que el gos participi en competicions de caça, haurà de recórrer a un ensinistrament especialitzat.

Els gossos de cobrament constitueixen un cas a part.
El fet en si de cobrar és veritablement complex, ja que requereix la suma de totes les habilitats del gos. Per analitzar l’acció global, és convenient dividir-la en les següents fases:

  • Localització de la presa.

  • Recollida.

  • Portada a l’amo.

  • Posicionament davant seu.

  • Deixar anar la presa a l’ordre.